fbpx
e-mail: info@cwkopole.pl   tel: 885 552 080

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, e-mail: sekretariat@zk.opole.pl
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych tel. 77 456 25 69 wew.23 oraz pisząc na adres podany powyżej.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO albowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stroną i do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie danych odbywać się będzie wyłącznie w celu :
– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora,
– zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora,
– wystawienia oraz przesłania drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych wynikających z realizacji założeń danej umowy,
– prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
– prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.
Odbiorcy danych:
Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. obsługa konferencji i szkoleń może być realizowana przez partnera, któremu Państwa dane zostaną powierzone w celu rejestracji uczestników, wystawienia i wydania certyfikatów, wystawienia faktur itp.),
– firmom kurierskim i pocztowym w celu wysłania do Państwa przesyłki,
– operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez Państwa,
– bankom w przypadku, gdy zlecamy przelew środków do Państwa,
– biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
– kancelariom prawnym,
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja),
– innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.
Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:
– wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego),
– okres przez jaki są świadczone Państwu usługi,
– okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez niego usług),
– czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO). Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało rezygnacją z zawarcia umowy.
**Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
1. Nie dotyczy./ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
**Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
1. Nie dotyczy./ Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
*należy wybrać
**w przypadku nie przekazywania danych do państwa trzeciego i nie podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, profilowanie należy usunąć te punkty

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Podmiejska 69, numer NIP: 7541351921 w celu:
– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora,
– zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora,
– wystawienia oraz przesłania drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych wynikających
z realizacji założeń danej umowy,
– prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
– prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, iż strona internetowa https://cwkopole.pl/ wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu internetowego akceptują Państwo zasady Polityki prywatności i wyrażają zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usługi. czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close