Zamówienia publiczne

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2017

 

Zapytanie Ofertowe
Dotyczące zamówienia pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, ul. Wrocławska 158

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WZÓR OFERTY, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Charakterystyka energetyczna obiektu.
  2. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej