Zamówienia publiczne

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2017

 

Zapytanie Ofertowe
Dotyczące zamówienia pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, ul. Wrocławska 158

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WZÓR OFERTY, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Charakterystyka energetyczna obiektu.
 2. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2016

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)
"Usługa sprzątania obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór umowy
 3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2016

Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2016

Dot. "Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez organizowanych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu"

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór umowy
 3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2016

Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2016

Dot. "Wykonanie usługi cateringowej"

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2016

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2016:

Dot. "Dostawa wraz z montażem folii przeciwsłonecznej na szklanej fasadzie budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole"

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2016

Zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2016:

Dot. "Dostawa wraz z montażem folii przeciwsłonecznej na szklanej fasadzie budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole"

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Wizualizacja

 3. Wzór umowy

 4. Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2016

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)
„Świadczenie usługi w zakresie Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Opolu”

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2016 r
 2. Wzór umowy
 3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)
„Usługa sprzątania obiektu Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole”

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015 r - Zmiana
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 1a
  4. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2015

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)
  „Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez organizowanych w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole”

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2015 r
  2. Wzór umowy
  3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2015

  dotyczące zamówienia pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Wystawienniczo – Kongresowego  w Opolu, ul. Wrocławska 158”

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zmianami).

  1. Zapytanie ofertowe - dostawa energii elektrycznej
  2. Załączniki 1 i 2 w wersji word
  3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej – domki drewniane, handlowe.

  dotyczy:

  ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 31.03.2015 r.
   
  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.).

  1. Domki handlowe - Pobierz plik

  Zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2015 r.

  dotyczące zamówienia pn.:

  „Wykonanie, dostawa i montaż 30 sztuk domków drewnianych typu handlowego”.

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.).

  1. Zapytanie ofertowe - Pobierz

  Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2014 r.

  dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 22.12.2014 r. pn.

  „Świadczenie usług prawniczych dla Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu”

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.).

  1. Zapytanie Ofertowe z dn. 22.12.2014 - Pobierz (Ogłoszenie wyników - Świadczenie usług prawniczych dla CWK w Opolu)

  Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r.

  dotyczące zamówienia pn.:

  „Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez organizowanych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym  w Opolu, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole”,

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r. - Pobierz (ochrona CWK ogłoszenie wyniku postępowania)

  Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r.

  dotyczące zamówienia pn.:

  „Usługa sprzątania obiektu Centrum Wystawienniczo –Kongresowego w Opolu”
   
  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r. - Pobierz (ogłoszenie wyniku postępowania-usługa sprzątania)

  Zapytanie ofertowe - obsługa prawna

  dotyczące zamówienia pn.:

  „Świadczenie usług prawniczych dla Centrum Wystawienniczo –Kongresowego w Opolu”.

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2014 r. - Pobierz

  2. Załącznik do zapytania pn. statut CWK.pdf - Pobierz

  Unieważnienie Postępowania - Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r.

  dotyczące zamówienia pn.:

  „Świadczenie usług prawniczych dla Centrum Wystawienniczo –Kongresowego w Opolu”.

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Unieważnienie postępowania - Świadczenie usług prawniczych - Pobierz

  Zapytanie ofertowe: Usługa sprzątania

  dotyczące zamówienia pn.:

  „Usługa sprzątania obiektu Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu”.
   
  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r. - Pobierz

  2. Załącznik do zapytania pn. usługa sprzątania.pdf - Pobierz

  Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r.

  dotyczące zamówienia pn.:

  „Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez organizowanych w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym  w Opolu, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole”.

  Centrum Wystawienniczo - Kongresowe, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole, zaprasza  do wzięcia udziału w ww. postępowaniu i złożenia oferty cenowej.

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014r. - Pobierz


  dotyczące zamówienia pn.:

  „Świadczenie usług prawniczych dla Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu”.

  Centrum Wystawienniczo - Kongresowe, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole, zaprasza  do wzięcia udziału w ww. postępowaniu i złożenia oferty cenowej.
   
  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r. - Pobierz
  2. Zał. do zapytania ofertowego.pdf - Pobierz

  Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.05.2014

  „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.05.2014* - Pobierz
  2. Wzór umowy* - Pobierz
  3. Opis przedmiotu zamówienia*
  4. Ogłoszenie o wyborze - Pobierz

  * Ze względu na wielkość załączników zaleca się ich pobranie klikając prawym przyciskiem na linku powyżej i wybranie opcji "zapisz element docelowy jako..."

  ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.05.2014 r dotyczące zamówienia pn.:

  „Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez organizowanych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym  w Opolu, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole”

  Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2013.907 j.t.)

  1. Zapytanie ofertowe - Pobierz
  2. Załącznik do zapytania ofertowego - ochrona.pdf - Pobierz
  3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i protokół z otwarcia ofert - Pobierz